Actividades destacadas

Actividades I+D Consultoría Desenvolvemento de software

Estatísticas

Principais sectores clientes

Comercio/retail (25% - 49%)

Educación (0% - 24%)

Servizos financeiros (0% - 24%)

Media (25% - 49%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (25% - 49%)

España (50% - 74%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2011

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes en España

Barcelona

Madrid


Calle Betanzos 2, 1 izq
15004, A Coruña, A Coruña

Información

Razón social

Siotic Spain, S.L.

NIF

B70309216

Código CNAE

6209

Clasificación entidade criterio UE

Pequena Empresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

500.001€ - 2.000.000€