Actividades destacadas

Portais e plataformas web
Axencia de Márketing Dixital, Especialistas en Woocommerce, Posicionamiento Web, Deseño Gráfico e Vídeo.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Administración Pública (75% - 100%)

Comercio/retail (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Autónomo

Ano de constitución

2021

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Ribeira

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Praza de Vigo, 3 Baixo.
15960, Ribeira, A Coruña

Información

Razón social

Jose Manuel Martínez Fernández

NIF

52458655W

Código CNAE

6312

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

Ata 200.000€