Actividades destacadas

Actividades I+D Conectividade e integración de sistemas Desenvolvemento de software Hardware de base Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas
Innogando deseña, fabrica e vende solucións tecnolóxicas para gandarías coa finalidade de aumentar a rendibilidade das explotacións e a calidade de vida dos gandeiros, sempre promovendo o benestar animal.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Sector primario (75% - 100%)

Facturación servizos e produto

Servizos (0% - 24%)

Produtos (75% - 100%)

Mercados

Galicia (50% - 74%)

España (25% - 49%)

Europa (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2020

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Abadín

Sedes en provincias galegas

LugoInformación

Razón social

Innogando, S.L.

NIF

B27518547

Código CNAE

7120

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Certificacións en vigor

Pyme Innovadora

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

Ata 200.000€