Actividades destacadas

Dobraxe e sonorización de películas e documentais, sonorización de espazos publicitarios para internet, tv e radio.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Media (75% - 100%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (25% - 49%)

España (75% - 100%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

1994

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Bergondo

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa Parroquia de Lubre, 19, M3
15165, Bergondo, A Coruña

Información

Razón social

Studio XXI Producciones, S.L.

NIF

B15456858

Código CNAE

5912

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

500.001€ - 2.000.000€