Actividades destacadas

Actividades I+D Consultoría Desenvolvemento de software
Formación, auditoría, servizos de análise sensorial. O noso orixe foi como Start Up da Universidade de Santiago de Compostela. Acumulamos máis de 30 anos de experiencia en análise sensorial sendo pioneiras en España.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Industria (75% - 100%)

Facturación servizos e produto

Servizos (50% - 74%)

Produtos (25% - 49%)

Mercados

Galicia (25% - 49%)

España (50% - 74%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2016

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Lugo

Sedes en provincias galegas

Lugo


Vázquez Seijas 2- Entrepranta 5
27002, Lugo, Lugo

Información

Razón social

Taste Lab, S.L.

NIF

B70453402

Código CNAE

7320

Clasificación entidade criterio UE

Pequena Empresa

Orixe

Facturación

Ata 200.000€