Actividades destacadas

Consultoría Desenvolvemento de software Hardware de base Portais e plataformas web Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas
Consultora TIC especializada en proporcionar servizos relacionados con ferramenta de código aberto ITSM GLPI.
Implementación, soporte, desenvolvemento e formación.
Teclib' Silver Partners

Estatísticas

Principais sectores clientes

Administración Pública (0% - 24%)

Construción e inmobiliaria (0% - 24%)

TIC (50% - 74%)

Sector primario (0% - 24%)

Educación (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (0% - 24%)

España (50% - 74%)

Europa (0% - 24%)

Mundo (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2018

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Pontevedra

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


Eduardo Pondal, 31 Ático
36003, Pontevedra, Pontevedra

Información

Razón social

Tecnoloxías da Información e Comunicación de Galicia, S.L.U.

NIF

B941654954

Código CNAE

6201

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

Ata 200.000€