Actividades destacadas

Consultoría
Tempo Consultoría Estratégica, S.L. (Tempo Consultores) es una organización creada en el año 2003 para centrar sus actividades en el ámbito de la consultoría organizativa y de gestión. Con una clara vocación de servicio al cliente, nuestro objetivo fundamental es ofrecer soluciones útiles y operativas de gestión empresarial, adaptadas a las necesidades concretas de cada uno de nuestros clientes, con la finalidad de aportar el máximo valor a su negocio.

Estatísticas

Principais sectores clientes

TIC (25% - 49%)

Telecomunicacións (0% - 24%)

Construción e inmobiliaria (25% - 49%)

Administración Pública (0% - 24%)

Enerxía, utilidades e xestión de residuos (0% - 24%)

Industria (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2003

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Avenida de Monelos, 99, 1ºD
15009, A Coruña, A Coruña

Información

Razón social

Tempo Consultoría Estratégica, S.L.

NIF

B15891526

Código CNAE

7490

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Certificacións en vigor

ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001

Facturación

200.001€ - 500.000€