Actividades destacadas

Consultoría Conectividade e integración de sistemas Desenvolvemento de software Portais e plataformas web
Comercialización de productos de software de gestión.
Consultoría de implantación de productos informáticos.
Desarrollo de aplicaciones informáticas.
Servicios de soporte de productos informáticos propios y externos.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Industria automoción (0% - 24%)

Administración Pública (0% - 24%)

Comercio/retail (25% - 49%)

Industria (25% - 49%)

Facturación servizos e produto

Servizos (50% - 74%)

Produtos (25% - 49%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2006

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Xubias de Abaixo,72 - 3ºB
15008, A Coruña, A Coruña

Información

Razón social

Titania Softlutions, S.L.

NIF

B70035290

Código CNAE

4741

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

200.001€ - 500.000€