Actividades destacadas

Consultoría Portais e plataformas web

Estatísticas

Principais sectores clientes

Comercio/retail (50% - 74%)

Industria (25% - 49%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2018

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

25% - 49%

Sedes

Vigo

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


Quintela 25, Bajo, 2ºA
36209, Vigo, Pontevedra

Información

Razón social

Tyche Digital, S.L.U.

NIF

B27780915

Código CNAE

7311

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

Ata 200.000€