Actividades destacadas

Consultoría Conectividade e integración de sistemas Desenvolvemento de software Portais e plataformas web Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas

Estatísticas

Principais sectores clientes

Comercio/retail (0% - 24%)

Turismo (50% - 74%)

Industria (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2010

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Viveiro

Sedes en provincias galegas

Lugo


Avenida de Ferrol, 27, Bajo, Izquierda
27850, Viveiro, LUGO

Información

Razón social

Vega Gestión Galicia, S.L.

NIF

B27402569

Código CNAE

6202

Clasificación entidade criterio UE

Pequena Empresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

200.001€ - 500.000€