Software empresas de transportes

Software Especializado Soluciones integrales servicios a empresas

Xestión de recollidas e entregas solicitadas polo cliente tanto dende a plataforma como dende solicitude telefónica.
Facturación periódica con envío por email y plataforma de solicitude de recollida dende a web.

Sectores a los que va dirigido

Transporte y logística

Características

  • É software libre, o código está publicado cunha licencia de Software Libre

Clasificación tecnológica

Cloud

Tipo de arquitectura

Nube

Ecosistema tecnológico

Propio

Modelo de negocio

B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer)

Tipo de entidad

Empresa

Año de constitución

2008

Dimensión

Pequeña Empresa

Número de empleados

0 - 9

Mujeres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Lugo

Sedes en provincias galegas

Lugo


Carril das Flores, 26
27002, Lugo, Lugo