Software empresas de transportes

Software Especializado Solucións integrais servizos a empresas

Xestión de recollidas e entregas solicitadas polo cliente tanto dende a plataforma como dende solicitude telefónica.
Facturación periódica con envío por email y plataforma de solicitude de recollida dende a web.

Sectores aos que vai dirixido

Transporte e loxística

Características

  • É software libre, o código está publicado cunha licencia de Software Libre

Clasificación tecnolóxica

Cloud

Tipo de arquitectura

Nube

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2008

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Lugo

Sedes en provincias galegas

Lugo


Carril das Flores, 26
27002, Lugo, Lugo