Verial ERP

Aplicaciones de gestión Sistemas de Gestión Integral Empresarial (ERP) Software para la administración de la relación con clientes (CRM) Soluciones de Gestión Empresarial

Verial ERP parte dun núcleo común a todo o espectro comercial dunha empresa, e se ramifica en especialidades ou desenvolvementos a medida para unha correcta xestión, dando a especialización necesaria para non ter carencias e para non soportar elementos doutros sectores.

Sectores a los que va dirigido

Comercio/retail Industria

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnológica

Windows

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnológico

Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer)
B2C (Business-To-Consumer)

Tipo de entidad

Empresa

Año de constitución

1999

Dimensión

Microempresa

Número de empleados

0 - 9

Mujeres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Milladoiro-ames

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa das Hedras, nº 2, 2ºA-Parq. Emp. Novo Milladoiro
15895, Milladoiro-ames, Coruña

Galería