Verial ERP

Aplicacións de xestión Sistemas de Xestión Integral Empresarial (ERP) Software para a administración da relación con clientes (CRM) Solucións de Xestión Empresarial

Verial ERP parte dun núcleo común a todo o espectro comercial dunha empresa, e se ramifica en especialidades ou desenvolvementos a medida para unha correcta xestión, dando a especialización necesaria para non ter carencias e para non soportar elementos doutros sectores.

Sectores aos que vai dirixido

Comercio/retail Industria

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Windows

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer)
B2C (Business-To-Consumer)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

1999

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Milladoiro-ames

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa das Hedras, nº 2, 2ºA-Parq. Emp. Novo Milladoiro
15895, Milladoiro-ames, Coruña

Galería