Actividades destacadas

Actividades I+D Desenvolvemento de software Hardware de base
Diseño y fabricación de impresoras 3D. Soluciones verticales de hardware e integración de fabricación aditiva. Servicios de diseño 3D y fabricación aditiva industrial.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Saúde (75% - 100%)

Industria (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (25% - 49%)

Produtos (50% - 74%)

Mercados

Galicia (0% - 24%)

España (0% - 24%)

Mundo (75% - 100%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2016

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Calle Falperra, 55 bajo
15007, A Coruña, A Coruña

Información

Razón social

3D LimitLess, S.L.

NIF

B70490149

Código CNAE

2620

Clasificación entidade criterio UE

Pequena Empresa

Orixe

Constitución clásica

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

Ata 200.000€