Actividades destacadas

Conectividade e integración de sistemas Consultoría Desenvolvemento de software Hardware de base Portais e plataformas web Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas
Soporte TIC integral hardware y software para PYMES.
Desarrollo e implantación de ERP, software de gestión, Aplicaciones Web y Mantenimientos de equipos informáticos, App móviles, Hardware y Software.
Soluciones adaptadas a distintos sectores empresariales con desarrollos a medida y consultoría.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Transporte e loxística (25% - 49%)

Industria (50% - 74%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

1998

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Bergondo

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Pol Bergondo - C/Cortiñán parc i2
15165, Bergondo, A Coruña

Información

Razón social

Aracnosoft, S.L.

NIF

B15677008

Código CNAE

6209

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

200.001€ - 500.000€