AracnoPyme

Sistemas de Xestión Integral Empresarial (ERP)

software de gestión para PYMEs

Innovacións destacables

CRM, Tesorería, SAT, Contabilidad, Inteligencia de Negocio, API transportes

Sectores aos que vai dirixido

Comercio/retail Industria Industria automoción Industria de procesados Industria téxtil Servizos financeiros Servizos profesionais TIC Transporte e loxística

Características

Clasificación tecnolóxica

Web

Tipo de arquitectura

Local

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

1998

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Bergondo

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Pol Bergondo - C/Cortiñán parc i2
15165, Bergondo, A Coruña