Actividades destacadas

Actividades I+D Conectividade e integración de sistemas Desenvolvemento de software
Deseñado para grandes organizacións con diferentes departamentos, sistemas de xestión, oficinas e territorios: Docuten convirte ós seus clientes en “empresas sen papel” gracias á dixitalización dos seus procesos administrativos a través da firma dixital e da emisión e recepción de facturas electrónicas. Ao contar con Docuten como único provedor conséguese reducir costes nun 50% e pódese realizar a implantación 2,5 veces mais rápido que traballando con varios provedores.

Estatísticas

Principais sectores clientes

I+D (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (0% - 24%)

Produtos (75% - 100%)

Mercados

Galicia (50% - 74%)

España (25% - 49%)

Europa (0% - 24%)

Mundo (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2009

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

25% - 49%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes en España

Madrid


Calle Gambrinus, 7, 1ºDrcha
15008, A Coruña, A Coruña

Información

Razón social

Docuten Tech, S.L.

NIF

B85630978

Código CNAE

6209

Clasificación entidade criterio UE

Pequena Empresa

Orixe

Constitución clásica

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

500.001€ - 2.000.000€