Actividades destacadas

Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas Telecomunicacións e operadoras
Retegal é a sociedade mercantil 100% pública da Xunta de Galicia que ten por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, como a elaboración de propostas, análise e estudos relacionados coas telecomunicacións.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Administración Pública (25% - 49%)

Telecomunicacións (25% - 49%)

Media (25% - 49%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (50% - 74%)

España (25% - 49%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

1997

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Santiago De Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Complexo de San Marcos (Edificio Multiusos)
15820, Santiago De Compostela, A Coruña

Información

Razón social

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.

NIF

A15643687

Código CNAE

6190

Clasificación entidade criterio UE

Pequena Empresa

Orixe

Constitución clásica

Certificacións en vigor

ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001

Facturación

10.000.001€ - 50.000.000€