DIFUSIÓN E TRANSPORTE DE SINAIS AUDIOVISUAIS

Retegal dispón de ampla experiencia na difusión de sinais de radio e televisión (TDT e FM) e de máis de 150 centros de radiodifusión distribuídos por todo o territorio da comunidade autónoma de Galicia, dende os que ofrece elevados índices de cobertura poboacional e servizos de valor engadido (cabeceira, EPG, MHP/HbbTV, monitorización de emisións, transporte IP de audio e vídeo, etc), tanto en réxime de servizo integral como O&M.

Etiquetas

Ver ficha completa da empresa

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

1997

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Santiago De Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Complexo de San Marcos (Edificio Multiusos)
15820, Santiago De Compostela, A Coruña