Actividades destacadas

Actividades I+D Conectividade e integración de sistemas Desenvolvemento de software Portais e plataformas web
Desenvolvemos unha plataforma de Procesamento de Linguaxe Natural que permite crear servizos baseados en Intelixencia Artificial para asistencia conversacional, supervisión e automatización de procesos, búsqueda de información e rexistro de datos nos sistemas do cliente, por voz ou escritos, con tolerancia a erros, ruído, multidioma e en calquera dispositivo conectado co que se interactúe falando e/ou escribindo, dende smartphones e altavoces intelixentes ata chatbots web.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Industria (25% - 49%)

I+D (25% - 49%)

TIC (25% - 49%)

Facturación servizos e produto

Servizos (50% - 74%)

Produtos (25% - 49%)

Mercados

Galicia (50% - 74%)

Europa (25% - 49%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2016

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Rianxo

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Arral de, Estrada Tanxil 21
15920, Rianxo, A Coruña

Información

Razón social

SREC Solutions, S.L.

NIF

B70481577

Código CNAE

6311

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

Ata 200.000€