SINVAD

Aplicacións de localización e monitorización Aplicacións de Soporte a Usuarios (Help Desk, …) Aplicacións de xestión Ferramentas colaborativas Ferramentas de apoio ao desenvolvemento de Software (IDEs desenvolvemento, APIs, …) Mantemento preventivo (ou integral) Novos entornos empresariais (cloud computing, virtualización, …) Software Especializado Solucións de Xestión Empresarial Solucións mobilidade Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas Soporte técnico

Plataforma de Procesamento de Linguaxe Natural que permite crear servizos baseados en Intelixencia Artificial para asistencia conversacional, supervisión e automatización de procesos, búsqueda de información e rexistro de datos nos sistemas do cliente, por voz ou escritos, con tolerancia a erros, ruído, multidioma e en calquera dispositivo conectado co que se interactúe falando e/ou escribindo, dende smartphones e altavoces intelixentes ata chatbots web.

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Agricultura Biotecnoloxía Cidadanía Comercio/retail Cultura e entretemento Educación Forestal I+D Industria Industria automoción Industria de procesados Industria enerxética Industria naval Industria téxtil Media Pesca Saúde Servizos profesionais Telecomunicacions TIC Transporte e loxística Turismo

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Android
API
Axentes intelixentes
Chatbots
Cloud
Deep Learning
Intelixencia Artificial
iOS
IoT
Machine Learning
Minería de Datos
Plataformas
Web
Web semántica

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2016

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Rianxo

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Arral de, Estrada Tanxil 21
15920, Rianxo, A Coruña

Galería