Actividades destacadas

Actividades I+D
Strelia Electrotecnia desenvolve solucións de electrónica profesional en campos como as telecomunicacións, a oceanografía, as ciencias da terra, o control industrial e a eficiencia enerxética. Facemos os proxectos de I+D para os produtos encomendados, integramos a tecnoloxía axeitada e prestamos os servizos de enxeñaría electrónica e de telecomunicacións para a execución integral das solucións.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Industria (25% - 49%)

I+D (25% - 49%)

Telecomunicacións (25% - 49%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (50% - 74%)

España (25% - 49%)

Europa (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2013

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa de Melide 11, 3B
15705, Compostela, A Coruña

Información

Razón social

Strelia Electrotecnia S. Coop. Galega

NIF

F70379698

Código CNAE

2651

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

200.001€ - 500.000€