Oficina técncia de telecomunicacións

Electrónica e Comunicacións

Realización de medidas radioeléctricas, traballos de campo, certificacións, estudos de campo e coberturas radio.

Ver ficha completa da empresa

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2013

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa de Melide 11, 3B
15705, Compostela, A Coruña