Actividades destacadas

Consultoría Desenvolvemento de software Portais e plataformas web
Empresa de desenvolvemento especializada en proporcionar solucións ás necesidades empresariais no ámbito das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Sector primario (25% - 49%)

TIC (75% - 100%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (25% - 49%)

España (0% - 24%)

Europa (50% - 74%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2005

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Santiago

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa San Pedro 82 2º Esq
15703, Santiago, A Coruña

Información

Razón social

Xaspe Desenvolvementos, S.L.

NIF

B70006564

Código CNAE

0620

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

Ata 200.000€