ParkingNet

Solucións de Xestión Empresarial

Plataforma de reservas online para parkings de longa estancia.
Sistema áxil e sinxelo para facilitar aos usuarios a realización das reservas de prazas e doutra banda, permitir aos empregados e
administradores do parking a xestión das mesmas.

Innovacións destacables

Xestión de reservas online.
Control diario de entradas e saídas de vehículos.
Tickets e contabilidade.

Sectores aos que vai dirixido

Cidadanía Transporte e loxística

Características

Clasificación tecnolóxica

Almacenamento de datos
Plataformas
Web

Tipo de arquitectura

Servidores propios

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2C (Business-To-Consumer)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2005

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Santiago

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa San Pedro 82 2º Esq
15703, Santiago, A Coruña