Actividades destacadas

Portais e plataformas web
Xeitoso, aquelo que ten xeito, de boa calidade, apropiado, ben posto.
Aquel que fai as cousas ben e con habilidade.
Facer as cousas con xeito define o noso traballo: webs, redes sociais, multimedia, publicidade e marketing, asesoramento e formación xeitosa.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Servizos profesionais (75% - 100%)

Administración Pública (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

Perfil

Tipo de entidade

Autónomo

Ano de constitución

2021

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

75% - 100%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Santa Comba

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa Galicia, 36, 1ºD
15840, Santa Comba, A Coruña

Información

Razón social

Xeitoso web - rrss - multimedia

NIF

44829745P

Código CNAE

6209

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

Ata 200.000€