Acreditación y control de presencia

Software Especializado

Emisión de acreditación para los congresos y eventos presenciales (envío por correo electrónico, quioscos de autoacreditación, emisión in situ durante el congreso…).
Control de presencia en salas con diferentes sistemas en función de las necesidades y características del congreso: código de barras, arcos de radiofrecuencia (RFID).

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Agricultura Biotecnoloxía Cidadanía Comercio/retail Construción e inmobiliaria Cultura e entretemento Defensa e seguridade Educación Enerxía utilidades e xestión de residuos Forestal Gandería I+D Industria Industria automoción Industria de procesados Industria enerxética Industria naval Industria téxtil Media Pesca Saúde Servizos financeiros Servizos profesionais Servizos sociais Telecomunicacions TIC Transporte e loxística Turismo

Características

Clasificación tecnolóxica

RFID

Tipo de arquitectura

Servidores propios

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2003

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

75% - 100%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

A Coruña
Narón

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Avenida Primo de Rivera 11 2º izda.
15006, A Coruña, A Coruña

Galería