Adquio

Hardware, Software e Sistemas de Base

Adquio es un ecosistema de hardware y software compuesto por controladores, diferentes en conectividad pero iguales en potencia de cálculo, recolección y procesado de datos en tiempo real.

Sectores aos que vai dirixido

Comercio/retail Construción e inmobiliaria Enerxía utilidades e xestión de residuos I+D Industria Industria enerxética

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Cloud
Detección de anomalías
Machine Learning
Plataformas

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2008

Dimensión

Mediana Empresa

Número de empregados

50 - 249

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Oleiros

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes en España

Madrid

Sedes fóra de España

Chile

Colombia

Estados Unidos de América

Panamá


Calle Ánade Real, 11
15179, Oleiros, A Coruña