Cámara de realidade virtual

Aplicación de apoio a toma de decisións e intelixencia de negocio (BI, EIS, Cadros de Mando, …) Aplicacións de localización e monitorización Aplicacións de xestión Aplicacións de xestión da loxística (Xestión de Almacén, Xestión de rutas e flotas, SCMs, …) Consultoría Localización|monitorización

Cámara que permite recoñecemento de imaxe como códigos qr para a automatización de entradas e saídas de almacén e diferentes accións loxísticas.

Sectores aos que vai dirixido

Agricultura Comercio/retail Industria Transporte e loxística

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada
  • É software libre, o código está publicado cunha licencia de Software Libre
  • Produto propio

Clasificación tecnolóxica

IoT
Realidade virtual

Tipo de arquitectura

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2021

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Santiago De Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Edificio Quercus IP Rua Letonia
15707, Santiago De Compostela, A Coruña