Clonika

Intelixencia artificial e Sistemas Expertos

Clonika é unha plataforma que integra de forma modular capacidades tecnolóxicas tales como, Automatización Robótica de Procesos (RPA), Axentes Virtuais, Procesamento de linguaxe natural, Business Process Management (BPM), que permitirán levar a cabo transformacións End2End en modalidade As a Service (SaaS), facendo máis flexible a solución para adaptarse aos cambios baixo un escenario de custos moi competitivo.

Innovacións destacables

RÁPIDO TIME TO MARKET: Implantamos e deixamos funcionando a plataforma adaptada ás necesidades

FLEXIBILIDADE: Analizamos e refacemos os procesos empresariais coas áreas de negocio e operacións

ESCALABILIDADE: Plataforma modular “ building block” á que poden integrarse de forma progresiva

SEGURIDADE E CONFIANZA: Aseguramos a recuperación e resiliencia dos procesos con plans de continxencia e continuidade

REDUCIÓN DE CUSTOS: Opción de externalizar a xestión das operacións

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Industria TIC

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Plataformas

Tipo de arquitectura

Servidores propios

Ecosistema tecnolóxico

Amazon AWS
Google Cloud
Microsoft Azure
Oracle Cloud

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer)

Tipo de entidade

Empresa Multinacional

Ano de constitución

1996

Dimensión

Gran Empresa

Número de empregados

250 - 999

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes en España

Alacant

Badajoz

Barcelona

Bizkaia

Ciudad Real

Madrid

Murcia

Nafarroa

Salamanca

Sevilla

Valladolid

Valéncia

Zaragoza

Sedes fóra de España

Argentina

Bolivia

Brasil

Bélgica

Chile

Colombia

Italia

Países Bajos

Reino Unido


Calle Enrique Mariñas 36, 9º planta
15009, A Coruña, A Coruña