Colabora Cloud

Administración Sistemas (Integración de Sistemas, Xestión de Usuarios, …) Ciberseguridade e seguridade informática Consuloría tecnolóxica integral Continxencia e continuidade (recuperación de sistemas e copias de seguridade, …) Ferramentas colaborativas Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas

Acompañamos a las PYMEs en los procesos de migración hacia una digitalización de la empresa sencilla y adaptada a tus requerimientos reales.

Innovacións destacables

Incluye las tres capas de seguridad (VLAN, Firewall, IDS/IPS)
Acceso desde cualquier lugar o dispositivo

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Agricultura Comercio/retail Construción e inmobiliaria Cultura e entretemento Educación Forestal Gandería Industria Pesca Servizos profesionais Servizos sociais Transporte e loxística

Características

Clasificación tecnolóxica

Cloud

Tipo de arquitectura

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2G (Business-To-Government)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2002

Dimensión

Mediana Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Ronda de Outeiro, 423
15011, A Coruña, A Coruña