cost-TEM

Aplicación de apoio a toma de decisións e intelixencia de negocio (BI, EIS, Cadros de Mando, …) Aplicacións de control da produción (CAM, SCADA, robótica, autómatas, trazabilidade, …) Desenvolvemento de Software e Contidos Hardware, Software e Sistemas de Base Portais e Plataformas Web Software Especializado Solucións integrais industria

Plataforma cloud multiempresa que permite la recogida de datos múltiples fuentes de datos (sensórica de consumo de electricidad, gas, agua, vapor, aire comprimido, gases nobles; sensórica de proceso como temperaturas, presiones, niveles…; variables de producción procedentes de otros sistemas de gestión como MESs, ERPs, SCADAs, BMSs). El objetivo es la gestión técnico-energética, sostenibilidad y eficiencia energética, con capacidad de actuación sobre el sistema.

Innovacións destacables

- Combinación de datos de producción con datos de consumo para análisis de KPIs de eficiencia y escandallo de gastos.
- Cuadros de mando e informes personalizables.
- Simulación de facturas eléctricas y de agua.
- Validación automática de facturas eléctricas.
- Gestión de incidencias mediante metodología Kanban.
- Análisis de eficiencia de placas FV.
- Cálculo de huella de carbono.

Sectores aos que vai dirixido

Construción e inmobiliaria Enerxía utilidades e xestión de residuos I+D Industria Industria automoción Industria de procesados Industria enerxética Industria naval Industria téxtil Pesca Servizos profesionais TIC Turismo

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Android
Cloud
IoT
Radio frecuencia
Sensorial
Windows

Tipo de arquitectura

Local

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2010

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Oleiros
Bueu

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Pontevedra


Plaza Charles Darwin 2 bajo
15172, Oleiros, A Coruña

Galería