Dolffia

Intelixencia artificial e Sistemas Expertos

Dolffia é unha plataforma de intelixencia artificial para o procesamento de documentos aloxada en AWS que clasifica automaticamente diversos tipos de documentos e extrae a información que conteñen con gran rapidez e precisión.
Ao automatizar procesos manuais repetitivos, Dolfia aumenta o rendemento, reduce os erros humanos e permite que os empregados se concentren en tarefas que requiren xuízo humano.

Innovacións destacables

Cumprimento: Elimina en gran medida o risco de que os documentos se extravíen ou se procesen incorrectamente.
Time to Value: Ofrece un tempo de configuración rápido e reduce os gastos indirectos.

Prezos transparentes: adáptase ás necesidades do cliente.

Rápido e escalable: Pode extraer toda a información crave dos documentos rapidamente e a escala.

Adaptable: Pode extraer información dunha ampla gama de documentos estruturados, non estruturados e semiestructurados.

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Industria TIC

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Intelixencia Artificial

Tipo de arquitectura

Nube

Ecosistema tecnolóxico

Amazon AWS

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer)

Tipo de entidade

Empresa Multinacional

Ano de constitución

1996

Dimensión

Gran Empresa

Número de empregados

250 - 999

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes en España

Alacant

Badajoz

Barcelona

Bizkaia

Ciudad Real

Madrid

Murcia

Nafarroa

Salamanca

Sevilla

Valladolid

Valéncia

Zaragoza

Sedes fóra de España

Argentina

Bolivia

Brasil

Bélgica

Chile

Colombia

Italia

Países Bajos

Reino Unido


Calle Enrique Mariñas 36, 9º planta
15009, A Coruña, A Coruña