Drivox

Desenvolvemento de Software e Contidos

Drivox é un produto baseado na tecnoloxía de intelixencia artificial mediante redes neuronais de Xesol Innovation. É un sistema de seguridade para vehículos industriais que detecta e diferencia persoas de obxetos, alertando ao operario mediante unha alerta visual e sonora en caso de risco potencial de colisión.

Innovacións destacables

Aplicacións de redes neuronais e intelixencia artificial.

Sectores aos que vai dirixido

Industria Transporte e loxística

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Computer Vision
Deep Learning
Intelixencia Artificial
Machine Learning

Tipo de arquitectura

Local

Ecosistema tecnolóxico

Microsoft Azure

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2012

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Vigo

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


Rúa Travesía de Vigo, 172, 1ºD
36206, Vigo, Pontevedra

Galería