Emerxia

Aplicacións de xestión

Emerxia é o sistema de notificacións e xestor de incidencias desenvolvido por evelb. Dirixido para os cidadáns e as institucións públicas, este servizo permite a calquera cidadán de calquera poboación suxerir ou reportar calquera incidencia coa que se atope no seu día a día. Dende o módulo de notificación, os usuarios poderán reportar incidencias dunha forma rápida e sinxela, con só accender a web da plataforma dende calquera dispositivo, sen instalación ou descargas previas e sen complicación.

Innovacións destacables

Xeolocalización de incidencias a partir da fotografía, ubicación do usuario, etc
Definición de áreas xeográficas de actuación, para clasificación e asignación automática das incidencias a cada un dos responsables asociados cun área xeográfica.

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Agricultura Forestal Gandería Industria Servizos sociais

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Cloud

Tipo de arquitectura

Nube

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2G (Business-To-Government)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2010

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Milladoiro-ames

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Ourense

Pontevedra

Sedes en España

Madrid

Valéncia


Calle Hedras 6 - 0C
15895º, Milladoiro-ames, A Coruña

Galería