Finbow

Aplicación xestión administrativa e financiera

Ferramenta de planificación financeira-actuarial que permite potenciar a oferta no ámbito de previsión social complementaria. Minimiza os desequilibrios financeiros en situacións de viuvez, orfandade, incapacidade, xubilación, permitindo asesoramento baseado en criterios de obxectividade e uniformidade.
Tecnoloxía cloud, facilita un áxil despregamento, xestión e actualización. Permite colaboración estreita con clientes, e planificar o seu futuro desde unha perspectiva financeira e aseguradora.

Innovacións destacables

B2B:
• Recolección e procesamento de información
• Proxección financeira actuarial
• Estrés de situacións financeiras en diferentes escenarios
• Proposta de solucións para a xestión de patrimonios
• Seguemento periódico da situación patrimonial.

Lite B2B2C/ B2C:
• Colleitar e procesar información de usuarios.
• Proxección actuarial e financeira
• Cálculo de hipótese para xerar situacións de estrés financeiras
• Proposta de solución
• Revisión baixo demanda do propio usuario.

Sectores aos que vai dirixido

Servizos financeiros

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Framework híbrido

Tipo de arquitectura

Nube

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

Tipo de entidade

Empresa Multinacional

Ano de constitución

1996

Dimensión

Gran Empresa

Número de empregados

250 - 999

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes en España

Alacant

Badajoz

Barcelona

Bizkaia

Ciudad Real

Madrid

Murcia

Nafarroa

Salamanca

Sevilla

Valladolid

Valéncia

Zaragoza

Sedes fóra de España

Argentina

Bolivia

Brasil

Bélgica

Chile

Colombia

Italia

Países Bajos

Reino Unido


Calle Enrique Mariñas 36, 9º planta
15009, A Coruña, A Coruña