Flexia

Aplicación de xestión de procesos de negocio (BPM) Solucións de Xestión Empresarial

Flexia es una herramienta de gestión de procesos, construida bajo tecnología 100% web, compatible con cualquier plataforma tecnológica. Una solución que permite de una forma muy sencilla definir cualquier flujo de tramitación dentro de un proceso.

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Industria Saúde Transporte e loxística

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Web

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa Multinacional

Ano de constitución

1994

Dimensión

Gran Empresa

Número de empregados

1.000 - 5.000

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Oleiros
Vigo
Milladoiro – Ames
Vigo

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Pontevedra

Sedes en España

Alacant

Álava

Barcelona

Bizkaia

Illes Balears

Madrid

Sta. Cruz de Tenerife

Toledo

Valladolid

Valéncia

Sedes fóra de España

Brasil

Chile

Estados Unidos de América

Irlanda

Países Bajos

Portugal


Calle Vulcano - 3 Polígono ICARIA III
15172, Oleiros, A Coruña