FungiGO

Desenvolvemento de Software e Contidos Plataformas SIX Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas

Sistema de trazabilidad micológica compuesto por una aplicación web de gestión y una App móvil.

Sectores aos que vai dirixido

Agricultura Cidadanía Forestal

Características

  • É software libre, o código está publicado cunha licencia de Software Libre

Clasificación tecnolóxica

Framework híbrido
Web

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer)
B2C (Business-To-Consumer)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2010

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes fóra de España

El Salvador


Calle Rafael Alberti, 13 – 1ºD
15008, A Coruña, A Coruña