Nuerocloud

Software de carácter científico-técnico (simulación, análise estatístico, …) Software para a saúde

Plataforma cloud de procesado de imagen medica

Sectores aos que vai dirixido

Saúde

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Intelixencia Artificial

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Amazon AWS

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2G (Business-To-Government)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2014

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Calle Real, 24-1º
15003, A Coruña, A Coruña