RTU

Electrónica e Comunicacións

Se cuenta con una gama de remotas para la supervisión y control de procesos. Dichas remotas poseen la capacidad de comunicación mediante diferentes tecnologías redundantes, con posibilidad de registro de datos y permiten el acceso y telecontrol mediante aplicación móvil vía Webserver y/o SMS, incluso sin energía eléctrica.

Sectores aos que vai dirixido

Agricultura Enerxía utilidades e xestión de residuos Forestal Gandería I+D Industria Industria automoción Industria de procesados Industria enerxética Industria naval Industria téxtil Pesca Telecomunicacions TIC

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Electrónica e semiconductores

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2013

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Cangas Do Morrazo

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


Calle Vilaboa, 21, Bajo
36940, Cangas Do Morrazo, Pontevedra