SIGA

Consultoría Desenvolvemento de Software e Contidos Plataformas SIX Solucións de Xestión Empresarial Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas

El Sistema de Información y Gestión (SIGA) permite acceder a toda la información de la autopista de una forma integrada. Se trata de un modular y mixto, ya que incluye una herramienta SIG de escritorio y una aplicación web, posibilitando que la información sea consultada, editada y analizada por diferentes perfiles de usuario dentro de la organización.

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Industria Transporte e loxística

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada
  • É software libre, o código está publicado cunha licencia de Software Libre

Clasificación tecnolóxica

Framework híbrido

Tipo de arquitectura

Nube

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2G (Business-To-Government)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2010

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes fóra de España

El Salvador


Calle Rafael Alberti, 13 – 1ºD
15008, A Coruña, A Coruña