SIRHA

Consultoría Desenvolvemento de Software e Contidos Formación e capacitación Plataformas SIX Solucións de Xestión Empresarial Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas

SIRHA es una aplicación web para la gestión del Recurso Hídrico centrada en los procesos de concesión, facturación e inventariado de licencias para los distintos usos del agua. Actualmente está implantado en todas las administraciones regionales de aguas de Mozambique.

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada
  • É software libre, o código está publicado cunha licencia de Software Libre

Clasificación tecnolóxica

Framework híbrido
Web

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2G (Business-To-Government)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2010

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes fóra de España

El Salvador


Calle Rafael Alberti, 13 – 1ºD
15008, A Coruña, A Coruña