Software de gestión Distrito K

Sistemas de Xestión Integral Empresarial (ERP)

Software de gestión, contabilidad, CRM, reparaciones, TPV y obras para empresas.

Sectores aos que vai dirixido

Comercio/retail Construción e inmobiliaria Industria TIC

Características

Clasificación tecnolóxica

Windows

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2008

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

25% - 49%

Sedes

Vigo

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


PTL de Vigo C/C. Edif. Dotacional Texvigo. Oficina 24A
36315, Vigo, Pontevedra