TNX

Consuloría tecnolóxica integral

Saber que tecnología se está ejecutando en cada momento para mejorar, proteger y transformar al cliente, mitigando riesgos, mejor gestión de costes y gobierno en la nube.

Innovacións destacables

Descubrir activos, normalización de datos

Racionalización de aplicaciones

Descubrir shadow IT

Control de HW y dispositivos móviles

Control del gasto en la nube

Optimización del gasto de centros de datos

Implementación de flujos de trabajo inteligentes Optimización y control de suscripciones SaaS

Defensas de auditoría y control de licencias

PII (GDPR), mitigación del riesgo

Automatización y gobierno en la nube

Control de vulnerabilidad de SW

Automatización y orquestación en la nube

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Agricultura Biotecnoloxía Cidadanía Comercio/retail Construción e inmobiliaria Cultura e entretemento Defensa e seguridade Educación Enerxía utilidades e xestión de residuos Forestal Gandería I+D Industria Industria automoción Industria de procesados Industria enerxética Industria naval Industria téxtil Media Pesca Saúde Servizos financeiros Servizos profesionais Servizos sociais Telecomunicacions TIC Transporte e loxística Turismo

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Detección de anomalías

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Google Cloud
Microsoft Azure
Oracle Cloud

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2G (Business-To-Government)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2021

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

50% - 74%

Sedes

A CoruÑa

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes fóra de España

México