TRITON BRAIN

Electrónica e Comunicacións

TRITON BRAIN es un módulo de control universal para la gestión remota de torretas de suministros en entornos portuarios.

Innovacións destacables

Fabricado en formato standard 6DIN, permite su integración en torretas de suministros de cualquier fabricante, dotándolas del control más vanguardista del mercado.
Destinado a fabricantes de torretas de suministro y puertos deportivos para integración en nuevas torretas o en torretas ya existentes.

Sectores aos que vai dirixido

Enerxía utilidades e xestión de residuos Industria Industria naval Pesca Telecomunicacions

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Electrónica e semiconductores
Maquinaria industrial
Plataformas

Tipo de arquitectura

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer)
B2C (Business-To-Consumer)
B2G (Business-To-Government)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2001

Dimensión

Gran Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Santiago

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Volta de Castro, s/b
15706, Santiago, A coruña

Galería