TUNEL RFID, PORTAL RFID, HANDHELD RFID, DESK STATION RFID, ARMARIO RFID

Solución integral de sistemas (cpd`s, computación, almacenamento, electrónica de rede, comunicacións,

Dispositivos para el control de artículos con RFID.

Sectores aos que vai dirixido

Comercio/retail Industria Industria automoción Industria de procesados Industria téxtil Pesca Saúde Transporte e loxística

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

RFID

Tipo de arquitectura

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2017

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Polígono Pocomaco, Avenida Primera 44, Parcela B3-Nave F
15190, A Coruña, A Coruña