UNIFIK

Aplicacións de control da produción (CAM, SCADA, robótica, autómatas, trazabilidade, …)

Una fuente única de datos de automatización industrial para todas tus aplicaciones. CONECTIVIDAD Unifik es una plataforma de conectividad que captura de manera segura, eficaz y en tiempo real todos los datos relevantes de una planta, tanto a nivel operativo como energético, y los publica mediante protocolo OPC UA para su explotación por sistemas superiores.CLOUD Envía estos datos en bruto o procesados a cualquier base de datos o entorno cloud. Crea entornos IIOT y comunicaciones entre diferentes

Innovacións destacables

UnifiK trabaja a partir de librerías de conectores securizados multi-dispositivo que nos permitirán disponer de un canal bidireccional con cualquier dispositivo o aplicación que integre capacidad de comunicar.

Sectores aos que vai dirixido

Defensa e seguridade Enerxía utilidades e xestión de residuos Industria Industria automoción Industria de procesados Industria enerxética Industria naval Industria téxtil TIC

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

IoT

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Google Cloud
Microsoft Azure
Oracle Cloud

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer)
B2C (Business-To-Consumer)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2004

Dimensión

Mediana Empresa

Número de empregados

50 - 249

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

CÓrdoba

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes en España

Alacant

Córdoba

Madrid

Málaga

Sevilla