WATCH

Continxencia e continuidade (recuperación de sistemas e copias de seguridade, …) Seguridade de redes (firewalls, VPNs, IDS, Ips, …) Software Especializado

Herramienta software para el ámbito de la ciberseguridad, más concretamente centrada en la monitorización de posibles fugas de información/datos de los sistemas TIC de una empresa y posibles ciberataques por malware tipo ransomware.

Innovacións destacables

Con la nueva descentralizacion y teletrabajo el control sobre las fugas de información adquiere myor relevancia. Watch es un solucion de DLP(Software de prevención de pérdida de datos) de bajo coste para cubrir necesidades de las Pymes.

Sectores aos que vai dirixido

Agricultura Biotecnoloxía Cidadanía Comercio/retail Construción e inmobiliaria Cultura e entretemento Defensa e seguridade Educación Enerxía utilidades e xestión de residuos Forestal Gandería I+D Industria Industria automoción Industria de procesados Industria enerxética Industria naval Industria téxtil Media Pesca Saúde Servizos financeiros Servizos profesionais Servizos sociais Telecomunicacions TIC Transporte e loxística Turismo

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Detección de anomalías

Tipo de arquitectura

Local

Ecosistema tecnolóxico

Amazon AWS
Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2015

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

A Coruña
Madrid

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes en España

Madrid


c\ Copérnico, 3, Piso 1º local-B
15008, A Coruña, A Coruña