Administración de servidores

Administración Sistemas (Integración de Sistemas, Xestión de Usuarios, …) Ferramentas de apoio ao desenvolvemento de Software (IDEs desenvolvemento, APIs, …) Hardware, Software e Sistemas de Base Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas

Alta, xestión e mantemento de servidores para aloxar tecnoloxía desenvolvida.
Servidores compartidos para proxectos pequenos.
Servidores dedicados para proxectos grandes.

Etiquetas

Ver ficha completa da empresa

Tipo de entidade

Autónomo

Ano de constitución

2006

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Santiago De Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña


República Checa, 40
15707, Santiago De Compostela, A Coruña